Vannrensing

Litt om vann og vannrensing

70 % av jordens overflate er dekket av vann, men bare 3 % er ferskvann. Siden rundt 2/3 er is, er kun 1 % av alt vann på jorden tilgjengelig for mennesker, landbruk industri, planter og dyreliv.

Trenger du filter på kommunalt drikkevann?

Lekkasjer-fra-kloakk
Lekkasjervannforsynings- og avløpsnett medfører støtvise innslipp av kloakk i drikkevannet.

Er vannrensing aktuelt hos deg?

  1. Er det smuss, partikler eller humus i vannet?
  2. Er det farge, lukt eller smak på vannet?
  3. Har vannet tærende egenskaper?
  4. Er det problemer med kalk eller korrosjon?
  5. Er det problemer med kalkbelegg?
  6. Er det problemer med sykdom pga bakterier i vannet?

Vannkvaliteten i Norge

Som de fleste andre tror du sannsynligvis at du er sikret god og helsemessig betryggende vannkvalitet fra krana. Men hvordan står det egentlig til med vannkvaliteten i Norge i dag? Det er dessverre mange kommunale vannforsyninger som ikke har sentral godkjenning iht. Drikkevannsforskriften. I tillegg er store deler av kloakk- og vannforsyningsnettet snart 100 år gammelt, og nåværende utskiftningstakt og investeringsvilje tilsier at det vil ta ca. 200 år å bytte nettet. Kollaps av rør medfører støtvise innslipp av kloakk og annen forurensing. Hyppigheten øker fra dag til dag og vannbåren smitte og sykdom/epidemi er ikke noe fjernt science-fiction scenario. Dette understrekes av at selve forskriften som regulerer vannkvaliteten i Norge, åpner for mye dårligere kvalitet på vannet hos deg som forbruker av vannet, enn kvalitetskravet det har når det forlater et godkjent vannverk. Les i spørsmålene til høyre og vurder om du du trenger vannrensing hos deg!

Typiske-ror
Vanlig situasjon i eldre rør, dette påvirker vannkvaliteten. Vannrensing bør vurderes.

Phone Icon Kontakt oss på 67 90 34 76